Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest bardzo specyficzną dziedziną prawa, ponieważ wszelkie konflikty w obszarze spraw rodzinnych takie jak rozwód, opieka nad dziećmi, roszczenia alimentacyjne wiążą się z reguły z dużym rozczarowaniem i silnymi emocjami. Dlatego niebywale istotna jest pomoc osób trzecich w rozwiązywaniu, czy w łagodzeniu tych konfliktów.

Zachęcam do podjęcia już wcześniej odpowiednich kroków, takich jak: zabezpieczenie własności przed zawarciem związku, jak i w trakcie jego trwania, chroniących przed możliwymi sporami. Służę Państwu kompleksową poradą w tym zakresie, przygotowuję wszelkie umowy małżeńskie oraz partnerskie, również stosunki między rodzicami i dziećmi mogą być prawnie uregulowane. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, reprezentuję moich klientów przed sądem w trakcie rozwodu.

Jestem prawnym przedstawicielem także w procesach o porwanie nieletnich dzieci, zgodnie z konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencja ta powstała w celu chronienia praw dziecka na płaszczyźnie międzynarodowej przed szkodliwymi skutkami, wynikającymi z bezprawnego uprowadzenia bądź zatrzymania.

Główne zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego

 • Intercyza, umowa majątkowa między małżonkami
 • Rozwód za obopólną zgodą lub z orzeczeniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego
 • Porozumienie, umowa przy rozwiązaniu konkubinatu
 • Alimenty, płatności na utrzymanie w trakcie trwania małżeństwa lub po rozwodzie.
 • Podział majątku
 • Zmiana nazwiska
 • Prawo do nazwiska przy zawarciu małżeństwa lub przy rozwodzie
 • Prawo do nazwiska dla dzieci
 • Prawo do opieki nad dziećmi, prawo do odwiedzin, alimenty
 • Ochrona przed przemocą w rodzinie, uzyskanie tymczasowego nakazu w celu ochrony przed partnerem stosującym przemoc wobec rodziny
 • Intercyza, umowa majątkowa między małżonkami
 • Rozwód za obopólną zgodą lub z orzeczeniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego
 • Porozumienie, umowa przy rozwiązaniu konkubinatu
 • Alimenty, płatności na utrzymanie w trakcie trwania małżeństwa lub po rozwodzie.
 • Podział majątku
 • Zmiana nazwiska
 • Prawo do nazwiska przy zawarciu małżeństwa lub przy rozwodzie
 • Prawo do nazwiska dla dzieci
 • Prawo do opieki nad dziećmi, prawo do odwiedzin, alimenty
 • Ochrona przed przemocą w rodzinie, uzyskanie tymczasowego nakazu w celu ochrony przed partnerem stosującym przemoc wobec rodziny

Jeśli potrzebują Państwo prawnika w sprawach prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu.