Prawo cywilne

Prawo cywilne jest obszerną gałęzią prawa, regulującą stosunki pomiędzy osobami prywatnymi. Spory z zakresu prawa cywilnego, gdzie poróżnione są dwa podmioty cywilne, pochłaniają często wiele energii, trwają długo i bywają bardzo kosztowne. Tym bardziej niebywale istotna jest trafna analiza potrzeb klienta, jego zasobów oraz indywidualnie dopasowana i precyzyjna strategia postępowania. Moim klientom służę poradą, niezależną fachową opinią na etapie przedsądowym, w którym jest zawsze rozważona możliwość ugody, jeżeli jest ona korzystniejsza dla reprezentowanej przeze mnie strony sporu. W wypadku jednoznacznego naruszenia praw osobistych mojego klienta i braku innych rozwiązań, wnoszę pozew do sądu i towarzyszę moim klientom w całym procesie walki o utracone dobra osobiste.

Główne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego

  • Umowy, zobowiązania (nie wykonanie lub nienależyte wykonanie)
  • Odszkodowania (wypadki samochodowe)
  • Sprawy spadkowe
  • Spory sąsiedzkie
  • Negocjacje, ugody
  • Egzekucje, eksmisje