Prawo nieruchomości

Decyzje o kupnie lub sprzedaży nieruchomości powinny być dobrze przemyślane, dlatego niebywale ważna jest wcześniejsza fachowa i profesjonalna porada u specjalisty. Chętnie doradzę, na co powinni Państwo zwrócić szczególną uwagę przy transakcjach zakupu, sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości.

Jeżeli zapadła już decyzja z Państwa strony o nabyciu nieruchomości, chętnie pomogę w dalszych formalnościach. Zajmuję się wszelkimi powinnościami związanymi z Państwa transakcją, począwszy od przygotowania profesjonalnej umowy zakupu, poprzez wyliczenie i odprowadzenie podatku wraz z należnymi opłatami w odpowiednim urzędzie skarbowym, zabezpieczeniem ceny sprzedaży poprzez wcześniejszą wpłatę na konto powiernicze w celu skutecznego zadbania o interes obu stron transakcji, jak również zabezpieczeniem w postaci wpisu do elektronicznych ksiąg powierniczych w Wiedeńskiej Izbie Adwokackiej (ÖRAK) oraz wpisu do ksiąg wieczystych aż po uzyskanie prawa własności do nieruchomości. 

Główne zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości

  • Sporządzenie umowy kupna
  • Porozumienie z kupującym i sprzedającym
  • Usunięcie istniejących obciążeń z rejestru nieruchomości
  • Wpis nowych zastawów
  • Zgłoszenie i opłacenie podatków (podatek z tytułu nabycia gruntu i podatek od nieruchomości) oraz opłaty za wpis do księgi wieczystej we właściwym urzędzie
  • Wpis nowego właściciela do księgi wieczystej
  • Wpis nowych zastawów do księgi wieczystej (np. dla banku finansującego)
  • Rejestracja służebności (prawa do drogi, prawa zarządzania, prawo użytkowania)
  • Podział gruntów (we współpracy z inżynierami budowlanymi i biurem geodezji)
  • Tworzenie nowych wykazów hipotecznych dla nowych gruntów

Szukają Państwo prawnika w kwestiach prawa nieruchomości? Będę zaszczycona, jeśli skontaktują się Państwo ze mną i skorzystają z moich usług z dziedziny prawa nieruchomości, które to świadczę z ogromną satysfakcją i zaangażowaniem.