Prawo karne

Już w trakcie postępowania przygotowawczego osoba podejrzana powinna skonsultować się z obrońcą i wyznaczyć go na swojego przedstawiciela. Adwokat, który podejmie się obrony w odpowiednim czasie, będzie mógł skutecznie reprezentować interesy swojego klienta począwszy od postępowania przygotowawczego aż po postępowanie karne. Obrońca w postępowaniu karnym również podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Moja reprezentacja w sprawach karnych rozpoczyna się od momentu, kiedy osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa aż do postępowania karnego przed wszystkimi sądami austriackimi. Dzięki temu możliwy jest wczesny wgląd we wszystkie obciążające dokumenty. W sprawach karnych towarzyszę moim klientom również w trakcie przesłuchań.  Kolejnym etapem jest wspólne ustalenie skutecznej strategii dalszego postępowania. W razie takiej konieczności, reprezentuję moich klientów przed sądem w postępowaniu karnym.    

 Główne zagadnienia z zakresu prawa karnego

 • Postępowanie śledcze
 • Obserwacja (monitorowanie telefonów, rachunków bankowych, innych czynności)
 • Nakaz aresztowania
 • Prawo do natychmiastowego kontaktu z prawnikiem po aresztowaniu (często ignorowane przez policję)
 • Międzynarodowy nakaz aresztowania
 • Prawo do bezpiecznego transportu
 • Areszt śledczy, zbadanie podstaw aresztowania
 • Akt oskarżenia, wycofanie oskarżenia
 • Wniosek o dopuszczenie dowodów w postępowaniu przygotowawczym
 • Obecność podczas przesłuchań policyjnych
 • Obrona w procesie karnym
 • Ustalenie najlepszej strategii obrony
 • Rozważenie wszystkich okoliczności łagodzących i utrudniających skuteczne postępowanie
 • Odwołanie od wyroku, zażalenie z powodu nieważności wyroku
 • Regulacje dotycząca świadka koronnego

 

Chętnie pomogę Państwu w sprawach z zakresu postępowania karnego. Jeśli znaleźli się Państwo w jednej z tych trudnych sytuacji, proszę o kontakt ze mną w celu osobistego omówienia Państwa sprawy.