Prawo medyczne

Bardzo wcześnie odkryłam pasję do medycyno oraz związanych z nią zagadnień prawnych. Na początku postanowiłam odkryć medycynę od strony praktycznej w ramach pracy jako sanitariusz w Austriackim Czerwonym Krzyżu. Po ukończeniu odpowiednich kursów spędziłam wiele lat w praktyce pogotwia. Dopiero w roku 2004 postanowiłam połączyć moją pasję medyczną z pasją prawniczą kończąc dodatkowy dyplom w dziedzinie prawa medycznego na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Zagadnienia prawne z dziedziny medycznej nabrały szczególnie w ostatnich latach na powadze. Ta dziedzina staje się coraz bardziej kompleksowa, przez co powstała ta nowa dyscyplina prawa medycznego.

Główne zagadnienia z zakresu prawa medycznego

  • Informacja przez lekarza o planowanym przebiegu zabiegu
  • Błędy w sztuce lekarskiej
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza
  • Prawo szpitalne
  • Prawo dot. leków
  • Rozporządzenia kosmetyczne
  • Dopuszczenie lekarstw na rynek
  • Prawo transplantacji oraz oddania organów