Przejrzyste koszty

Kancelaria Fux Law dba o dużą przewidywalność i przejrzystość wydatków naszych klientów, aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności oraz móc zawsze działać zgodnie z wytyczonym planem i kosztorysem.

top

Każdy przypadek jest inny!

W celu zachowania nadzoru wydatków oraz należytego zrozumienia i zaufania, kwestia kosztów jest omawiana w transparentny sposób na pierwszym spotkaniu.

System rozliczeniowy nie zawsze jest jednolity i musi być dostosowany do konkretnej sytuacji. Postaram się poniżej przybliżyć Państwu najważniejsze kwestie dotyczące sposobów rozliczenia kosztów powstających podczas regulacji prawnych.      

Wstępna konsultacja

Jeżeli wymagane jest tylko jedno spotkanie konsultacyjne bez dalszego zlecenia, zostanie ono zaoferowane według stałej stawki ryczałtowej. Niezależnie od czasu trwania spotkania otrzymają Państwo wszystkie potrzebne informacje za stałą stawkę ryczałtową.

Sporządzenie umowy kupna

Jest wiele rzeczy do zrobienia podczas zawierania umów sprzedaży: przygotowanie umowy kupna, skoordynowanie jej ze wszystkimi stronami, odprowadzenie podatków i opłaty do odpowiedniego urzędu skarbowego, rzetelna obsługa transferu ceny zakupu za pośrednictwem elektronicznego zapisu powierniczego w Izbie Adwokatów RAK Wiedeń, rejestracja nowego właściciela i anulowanie starych zastawów.

Dla wszystkich tych usług oferuję stałe ceny ryczałtowe bez ukrytych kosztów.  W zależności od ceny zakupu, stawka ryczałtowa wynosi od 1% do 3% ceny zakupu (plus VAT i wydatki gotówkowe).

Inne ceny ryczałtowe

W przypadku umowy ryczałtowej oczekiwane koszty są ustalane już wcześniej na podstawie konkretnych wytycznych. Ze względy na to, że nie wszystkie koszty są możliwe do przewidzenia, jest to rzadki rodzaj rozliczenia i stosowany tylko w poszczególnych przypadkach. Wadą ryczałtowego modelu rozliczenia jest możliwość narażenia na straty jednej ze stron, w przypadku braku idealnego szacunku nakładów, zaś korzyścią jest całkowita przewidywalność kosztów zapłaty klienta. 

Opłaty w przypadku procesu sądowego

Wszelkie opłaty w obrębie postępowań sądowych są regulowane według ustalonych taryf, którym podlegają wszyscy austriaccy adwokaci. Przepisy taryf dzielą się na prawo taryfowe adwokatów (RATG), notarialne prawo taryfowe (NTG) i kryteria opłaty autonomicznej (AHK).

Zasadniczo istnieją trzy opcje rozliczeń. Rozliczenie według standardowej stawki, indywidualnej usługi i jednej stawki godzinowej (opłata czasowa). Jeżeli rozliczenie opiera się na pojedynczej stawce lub pojedynczej usłudze, podstawa obliczenia (zwana również kwotą sporną) ma istotne znaczenie i decyduje o wysokości poszczególnych usług.

Moja kancelaria posiada wszystkie warunki, aby konkretna opłata mogła być obliczana automatycznie przez odpowiedni system komputerowy. Regularne rozliczenia a także stała kontrola rezultatów wpływa dodatkowo korzystnie na przejrzystość kosztów.

Rozliczenie czynności pozasądowych

Czynności prawne pozasądowe są zwykle rozliczane według stawki godzinowej (opłata czasowa), więc nasi klienci płacą tylko za to, co zostało dla nich wykonane. Pod koniec każdego miesiąca wysyłamy klarowne rozliczenie, w którym są wyszczególnione, łącznie z datą, wszystkie wykonane czynności w sprawie klienta. W ten sposób nasz klient jest w stanie dokładnie śledzić przebieg swojej sprawy i związane z tym koszty.

Ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych

Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, istnieje możliwość, że ubezpieczenie to pokryje wszystkie opłaty prawne i koszty procesowe. Zasadniczo istnieje możliwość swobodnego wyboru prawnika, jednakże zdarza się często, że ubezpieczalnie udzielają błędnych informacji na temat dowolności wyboru prawnika. Osoba ubezpieczona ma podstawowe prawo do swobodnego wyboru prawnika. Dlatego nie są Państwo zobowiązani do podjęcia kroków prawnych wyłącznie z prawnikiem współpracującym z ubezpieczycielem. Jeżeli korzystają Państwo z ubezpieczenia ochrony prawnej i obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, wtedy do mojej pierwszej powinności, po zapoznaniu się ze sprawą, należy uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów prawnych przez ubezpieczyciela.

Ostateczne koszty ubezpieczenia ochrony prawnej zależą od konkretnej umowy z ubezpieczycielem, a w szczególności od sumy ubezpieczenia. Istnieją umowy, w których jest uzgodniony został udział własny lub zostaną pokryte tylko niektóre świadczenia. W związku z zawiłościami tych uzgodnień, zajmuję się również sprawdzaniem konkretnych polis ubezpieczeniowych. Mam również spore doświadczenie w procesach z ubezpieczalniami, które niesłusznie odmawiały wypłaty zwrotu kosztów.

W najkorzystniejszym przypadku ubezpieczenie ochrony prawnej pokryje wszystkie poniesione koszty, przy czym kwestia ta powinna być koniecznie sprawdzona, dlatego proszę Państwa o zabranie już na pierwsze spotkanie polisy ubezpieczeniowej.

Podsumowanie dotyczące kosztów

Jak Państwo widzą istnieje wiele różnych opcji rozliczeniowych, takich jak stawka ryczałtowa, rozliczenie według prawa taryfowego adwokata, rozliczenie godzinowego oraz rozliczenie z ubezpieczeniem ochrony prawnej. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w broszurze AUSTRIACCY PRAWNICY na stronie internetowej http://www.rechtsanwaelte.at.

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Państwu parę istotnych kwestii dotyczących transparentnych kosztów. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt.

Wytyczne Zum Anfang